Bell Schedules

 • High School Regular Schedule

  • 8:15................................Advisement Bell
  • 8:27..........................................Alert Bell
  • 8:30-9:55                85 minutes            Block 1          
  • 10:00-11:25            85 minutes            Block 2          
  • 11:25-11:55            30 minutes            Lunch      
  • 12:00-1:15              75 minutes            Block 3          
  • 1:20-2:30                70 minutes            Block 4          
  • 2:35-3:05                30 minutes            Block 5  
  • After School - School Bus

  Middle School Regular Schedule

  • 8:15................................Advisement Bell
  • 8:25..........................................Alert Bell
  • 8:35-9:35                60 minutes            Block 1          
  • 9:40-10:40              60 minutes            Block 2
  • 10:45-11:45            60 minutes            Block 3          
  • 11:50-12:25            35 minutes            Lunch      
  • 12:30-1:30              60 minutes            Block 4          
  • 1:35-2:35                60 minutes            Block 5          
  • 2:35-3:05                30 minutes            Block 6  
  • After School - School Bus

  HS Early Out Schedule (Wednesdays)

  • 8:15................................Advisement Bell
  • 8:27..........................................Alert Bell
  • 8:30-9:45                75 minutes            Block 1          
  • 9:50-11:05              75 minutes            Block 2          
  • 11:10-12:25            75 minutes            Block 3          
  • 12:25-12:55            30 minutes            Lunch      
  • 1:00-2:05                65 minutes            Block 4          
  • After School - School Bus

  MS Early Out Schedule (Wednesdays)

  • 8:15................................Advisement Bell
  • 8:27..........................................Alert Bell
  • 8:35-9:30                55 minutes            Block 1          
  • 9:35-10:25              50 minutes            Block 2          
  • 10:30-11:25            55 minutes            Block 3   
  • 11:30-12:20            50 minutes            Block 4          
  • 12:25-1:05              40 minutes            Lunch      
  • 1:10-2:05                55 minutes            Block 5          
  • After School - School Bus

  HS Minimum Day Schedule

  • 8:15................................Advisement Bell
  • 8:27..........................................Alert Bell
  • 8:30-9:25                55 minutes            Block 1
  • 9:30-10:25              55 minutes            Block 2
  • 10:30-11:25            55 minutes            Block 3
  • 11:30-12:30            60 minutes            Block 4
  • Lunch

  MS Minimum Day Schedule

  • 8:15................................Advisement Bell
  • 8:27..........................................Alert Bell
  • 8:30-9:25                55 minutes            Block 1          
  • 9:30-10:00              30 minutes            Block 2          
  • 10:05-10:35            30 minutes            Block 3   
  • 10:40-11:10            30 minutes            Block 4          
  • 11:15-11:45            30 minutes            Block 5
  • 11:45-12:15            30 minutes            Block 6          
  • Lunch